Oferta Kancelarii

Kancelaria Prawna adwokata Macieja Wrześniewskiego oferuje szeroki wachlarz usług, skierowanych do osób fizycznych, przedsiębiorców, osób prawnych (w tym również jednostek III sektora), a także podmiotów z zakresu administracji publicznej. Dzięki posiadanej wiedzy, zdobytemu doświadczeniu zawodowemu oraz elastyczności, gwarantuje najwyższy poziom świadczonych usług, profesjonalizm zawodowy oraz pełną dyskrecję w zakresie powierzonych informacji. Jej obszar działalności obejmuje cały kraj, ze szczególnym uwzględnieniem Zielonej Góry i województwa lubuskiego.

 

Oferta Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • doradztwo prawne (prawo cywilne, karne, rodzinne, administracyjne, budowlane, podatkowe, spadkowe, zamówienia publiczne, itp.);
 • przygotowywanie pism, pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń;
 • sporządzanie umów, statutów, regulaminów, decyzji, zarządzeń;
 • opiniowanie dokumentów i wzorów;
 • reprezentację w sprawach sądowych;
 • reprezentację przed organami administracji publicznej, budowlanej;
 • reprezentację przed organami podatkowymi;
 • obronę w sprawach karnych, karnych skarbowych, wykroczeniowych;
 • pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień;
 • obsługę księgową;
 • doradztwo i pomoc w sprawach spadkowych i podziału majątku;
 • prowadzenie spraw egzekucyjnych, windykacji należności;
 • prowadzenie negocjacji i mediacji;
 • występowanie z wnioskami i petycjami do organów władzy publicznej.