Adwokat Maciej Wrześniewski - założyciel Kancelarii, członek Zielonogórskiej Izby Adwokackiej, specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym, rodzinnym, spadkowym, a także w problematyce wypadków drogowych oraz dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień za doznaną krzywdę.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Z wyróżnieniem ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze i z powodzeniem złożył egzamin zawodowy. W latach 2010-2013 pełnił funkcję pracownika naukowo-dydaktycznego na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jest autorem wielu publikacji naukowych, obecnie przygotowuje dysertację doktorską z zakresu prawa karnego materialnego.