Zapraszamy Państwa do współpracy z Kancelarią!

Jesteśmy otwarci na współpracę w bardzo szerokim zakresie - zarówno z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, jak również przedsiębiorcami, osobami prawnymi, podmiotami III sektora oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej.

 

Oferujemy elastyczne warunki usług, dostosowane do potrzeb każdego Klienta:

  • stałą obsługę prawną - jest to forma szczególnie polecana przedsiębiorcom, osobom prawnym i jednostkom III sektora, polegająca na objęciu Klienta stałą opieką prawną w zamian za uiszczanie comiesięcznej opłaty abonamentowej, co daje pewność uzyskania natychmiastowej pomocy oraz przewidywalność kosztów usługi;
  • wynagrodzenie stałe (ryczałtowe) - za prowadzenie konkretnej sprawy, które pozostaje niezmienne przez cały okres trwania umowy, zgodnie z ustalonymi w niej warunkami;
  • wynagrodzenie godzinowe - rozliczane w oparciu o ilość czasu, jaki był niezbędny do należytego prowadzenia sprawy lub udzielenia porady;
  • premia za sukces (tzw. success fee) - która stanowić może dodatkowy element umówionego wynagrodzenia, uzależniony od wyniku prowadzonej sprawy.